Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Stojany z Orlova pre gréckokatolíkov do Bavorska

Slovenskí gréckokatolíci žijúci v Bavorsku sa mohli opäť tešiť.

V nedeľu 5. mája 2019 pri konci sv. liturgii o. Juraj posvätil 4 ks nových nerezových stojanov na kadidelnice pre 4 farské spoločenstvá - do Mníchova, Augsburgu, Altöttingu a Regensburgu.

Veľké poďakovanie patrí rodine Jána Plavčana z Orlova, okr. Stará Ľubovňa, ktorý veľmi ochotne zhotovil tieto stojany do miestnych chrámov, ktoré budú slúžiť pre liturgické potreby našich farských spoločenstiev.

Zároveň poďakovanie patrí aj Petrovi Feňďovi rodákovi tiež z Orlova, ktorý tento projekt zrealizoval a Petrovi Klembarovi, ktorý sa postaral o prevoz zo Slovenska.

Na mnohaja i blahaja lita!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka