Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Nedeľu Božieho milosrdenstva si uctili aj v Mníchove

V r. 1931 povedal Pán sestre Faustíne: "Prajem si, aby bol ustanovený sviatok Milosrdenstva.

Sviatok Milosrdenstva vyplynul z môjho vnútra, tužím, aby bol slávnostne oslávený 1. nedeľu po Veľkej noci".

Neskôr preto Sv. Otec Ján Pavol II., ustanovil tento sviatok pre celú katolícku cirkev dňa 30. apríla 2000, v deň, kedy prehlásil blahoslavenú sestru Faustínu za svätú.

Sviatok Božieho milosrdenstva sa tak bude sláviť vždy 1. nedeľu po Pasche - Veľkej noci.

Tento sviatok, ktorý je dňom veľkých milostí pre všetkých ľudí, si uctili aj gréckokatolíci v Mníchove. V nedeľu 28.04.2019, pri konci sv. liturgie sa o. Juraj spoločne s veriacimi modlili Korunku Božieho milosrdenstva.

Jednotlivé desiatky viedli naše ženy a muži, ako Bianka, Tereza a Anička z Mníchova, Tatiana z Deggendorfu a poslednu desiatku viedol Peter Klembara z Memmingenu.

Preto k Jeho milosrdenstvu sa modlíme slová, ktoré zanechal Pán Ježiš sv.Faustíne Kowalskej:

„Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Pre jeho bolestné umučenie - maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.“

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka