Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Krížová cesta národov/Kreuzweg der Völker - 19.04.2019, München

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka