Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pokánie a Oslobodenie - Duchovná obnova vo Veľkom pôste, Mníchov 06-07.04.2019

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka