Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


3. Nedeľa Veľkého pôstu-Krížupoklonná / Krestopoklonna - 24.03.2019

Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Krestu Tvojemu poklaňajemsja Vladyko, i svjatoje Voskresenije Tvoje slavim.

Východná cirkev už od pradávna nám v túto 3. nedeľu Veľkého pôstu pripomína duchovný zmysel sv. Kríža, aby sme si uvedomili svoje poslanie na tomto svete.

Dnešný človek, ktorý je presýtený dobrôtkami, pohodlím a rôznymi príťažlivosťami tohto sveta, odvracia svoj pohľad od sv. Kríža, od Krista, od Cirkvi. Aj veriaci mnohokrát cíti v Kríži niečo len historické, minulé, ale tak málo pociťuje aktuálnosť pre seba, pre svoj osobný život, pre spoločenstvo, pre druhých a hlavne pre večnosť.

Dnešné sv. evanjelium sa obracia nielen na minulosť, ale aj dnes, k nám, ku každému jednému:
„Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Áno, Ježiš nám ponúka, ako môžem preukázať lásku k Bohu. Táto láska ku krížu nam dáva aj konkrétny úžitok, nie časný, ale nezničiteľný, trvalý, večný. Dnešný človek totiž rád uvažuje v úžitku: “Čo z toho budem mať?“

Kristus však nám nesľubuje tu na zemi žiadne výhody, oslavy, pohodlie, ale istú a priamu odmenu vo večnosti. Ale k dosiahnutiu tohto cieľa musíme veľa duchovne vykonať. Cesta k tomuto cieľu, k blaženému večnému životu je často krát veľmi trnistá a naročná.

V živote tu na zemi musíme veľa vytrpieť...možno kríž nás čaká všade. Ale povedzme si, kto na zemi bol niekedy bez ťažkostí, problémov, bez kríža a utrpenia? Kríž je cesta do neba. Ani Ježiš nebol oslobodený, uchránený od utrpenia, bolesti, od kríža.

Ak chcem vo svojom utrpení pochopiť Ježišove slová, „ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma,“ potom jednoducho ľahšie budem vedieť pochopiť aj svoje vlastné problémy, ťažkosti a kríže každodenného života.

Sv. Kríž je symbolom nadľudskej a nadzemskej sily. Je znakom našej viery a úcty k Bohu.

Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.

Krestu Tvojemu poklaňajemsja Vladyko, i svjatoje Voskresenije Tvoje slavim.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka