Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pre gréckokatolíkov v diecéze Passau posvätili nové liturgické rúcho - 09.03.2019

Slovenskí gréckokatolíci žijúci na území diecézy Passau prežívali v sobotu 09. 03. 2019 historickú udalosť.

Po prvýkrát od existencie malebného pútnického mariánskeho mestečka Altötting, ktoré cirkevne patrí do diecézy Passau, na tomto posvätnom mieste v chráme sv. Michala, sa zídení slovenskí gréckokatolíci spoločne tešili, pretože pri konci sv. liturgii o. Juraj slávnostne posvätil nové kňazské rúcho.

Tento nový Felón, od tejto chvíle bude zdobiť nielen miestny chrám, ale predovšetkým bude duchovne symbolizovať rúcho nášho P. Ježiša Krista v zastúpení jeho kňazov, ktorí budú od tohto momentu obliekaní do tohto nového liturgického odevu, aby mohli tak dôstojnejšie prežívať a sláviť nekrvavú obetu nášho Pána Ježiša Krista.

Všetci prežívali túto historickú udalosť, lebo na tomto posvätnom mariánskom mieste, po prvýkrát bolo posvätené liturgické rúcho.

Nech tento nový liturgický odev, slúži nie len pre okrasu, ale predovšetkým pre duchovný rozvoj všetkých slovenských gréckokatolíkov žijúcich nielen v Altöttingu, ale aj pre tých, ktorí tu prichádzajú na slávenie sv. liturgie z rôznych oblastí celej diecézy Passau.

Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme a nech Pán Boh im to odplatí nekonečnou svojou štedrosťou.

Na mnohaja i blahaja lita!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka