Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


1. Archijerejská sv. liturgia v Mníchove

Pastoračná vizitácia vladyku Milana Chautura slovenských gréckokatolíkov v Mníchove

(Mníchov 3.12.2014)

Nevšednú radosť prežívali slovenskí greckokatolíci v Mníchove, keď medzi nich po prvýkrát zavítal košický eparcha, vladyka Milan Chautur. V dňoch 29.11-3.12. uskutočnil svoju pastoračnú návštevu (vizitáciu) spolu so svojím sekretárom o. Róbertom Jágrom. S pocitom úprimnej radosti a nadšenia miestna komunita veriacich na čele s o. Jurajom Bujňákom privítala vladyku Milana medzi sebou. A tiež pripravila bohatý program.

V sobotu (29.11.2014) sa vladyka stretol s mladými gréckokatolíckymi rodinami, s mládežou, deťmi a rodičmi na tzv. katarínskej slávnosti, ktorú zorganizovalo miestne spoločenstvo gréckokatolíkov pod vedením kurátorského zboru. Príjemné posedenie pri „pravom slovenskom guľáši“ pripravili naše východniarky pod vedením p. Aničky Bombalovej. Nechýbala ani skvelá reprodukovaná hudba pod taktovkou dj-ov Petra Hospodára ml. a Jurka Bujňáka.

Na druhý deň v nedeľu vladyka Milan slávil po prvýkrát v Mníchove archijerejskú sv. liturgiu v chráme o. redemptoristov za účasti tunajších veriacich. Pred sv. liturgiou bolo posvätenie oltárnej plachty, svietníkov, evanjelária a liturgických nádob. Všetci prítomní veriaci prežívali veľkú duchovnú radosť z oblečenia chrámu do „nového duchovného šatu“. Nasledovala sv. liturgia, na ktorej sa zúčastnili zástupca Arcibiskupstva Mníchov-Freising, emeritný svätiaci biskup Mons. Engelbert Siebler, Domkapitular Dr. Lothar Waldmueller, zástupca ukrajinskej cirkvi o. Ivan Machuzak a generálna konzulka Slovenskej republiky v Mníchove pani Veronika Lombardini. V homílii vladyka Milan poukázal na aktuálnosť „samaritánskej pomoci“ v dnešnej modernej dobe, ktorá je čím ďalej tým viac poznačená sebectvom, neláskou a egoizmom. Slávenie sv. liturgie obohatil spev veriacich pod vedením kantoriek Márie Dzurovčínovej a Oľgy Fejerčákovej. Slovenské gréckokatolícke spoločenstvo veriacich v Mníchove ďakovalo Bohu, že nám doprial uskutočniť, tak veľkolepú duchovnú udalosť.

Nedeľný program pokračoval na hlavnej stanici v Mníchove, kde vladyka Milan posvätil nový drevený betlehem. Na slávnostnom inštalovaní skulptúry sa zúčastnili veriaci z poľského katolíckeho spoločenstva ako hlavní organizátori, veriaci nášho gréckokatolíckeho spoločenstva ako spoluorganizátori a veriaci gréckej pravoslávnej cirkvi v Mníchove. Nechýbali ani zástupcovia generálnych konzulátov, zástupca riaditeľa hl. stanice v Mníchove, členovia maltézskeho rádu a zástupca primátora mesta Mníchov.

Na tretí deň vladyka Milan navštívil rím.- kat. farnosť sv. Michala a večer viedol zasadnutie miestneho kurátorského zboru. Tento večer bol ešte umocnený aj športovým zážitkom, hokejovým zápasom slovenských a nemeckých nadšencov na ľade. Pre nás všetkých to bola skutočne neobyčajná pocta , že aj nám gréckokatolíkom, žijúcim ďaleko od svojich domov, Boh požehnal a uštedril možnosť, že medzi nás zavítal po prvýkrát katolícky hierarcha zo Slovenska.

Naši veriaci si túto neopisateľnú skutočnosť uvedomujú a vysoko vážia. V mene svojom ako aj v mene všetkých slovenských gréckokatolíkov aj touto cestou úprimne ďakujeme vladykovi Milanovi, košickému eparchovi za jeho námahu a úsilie, za jeho povzbudivé slová k oddanosti Bohu, cirkvi a k svojej obradovej identite aj ďaleko za hranicami domoviny.

Na mnohaja i blahaja lita, Vladyko!

o. Juraj Bujňák

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka