Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V predaji gréckokatolícke modlitebné knižky

Slava Isusu Christu!

Milé sestry a bratia,
máme k dispozícii modlitebné knižky v staroslovienčine a v slovenčine.

Zakúpiť si ich môžte v sakristii chrámov v Augsburgu, Altöttingu, Mníchove alebo v Regensburgu, príp. prostredníctvom e-mailu slowakische.griechisch-kath.gemeinde.muenchen@grkatke.sk , alebo na tel.č. +49(0)176/20955992.

Cena oboch knižiek je rovnaká, a to 7,00 Eur.

Modlitebná knižka "Hospodi pomiluj" v staroslovienčine

modlitebná knižka "Hore srdcia" v slovenčine

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka