Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolíci v Regensburgu v sobotu prežívali cirkevnú posviacku

"Oslavovať ťa chcem, Bože, môj Kráľ, - a Tvoje meno velebiť navždy a naveky."

V sobotu 24. 11. 2018, gréckokatolíci v Regensburgu počas sv. liturgie v chráme Bolestivej Matky - Mater Dolorosa oslavovali J. Krista ako svojho Kráľa. Pretože poslednou nedeľou v mesiaci novembri si stále liturgický uctievame nášho Boha ako kráľa - Krista Kráľa.

Pritomní veriaci nielen z Regensburgu, ale aj z Plattlingu, či Deggendorfu, prežívali duchovné nadšenie aj z toho, že tento sviatok - Krista Kráľa - bol duchovne umocnený aj historickou udalosťou, pretože na konci sv. liturgie o. Juraj slávnostne posvätil nový Evanjeliár, Apoštolár, Liturgikon a modlitebné knižky pre veriacich žijúcich na celom území diecézy Regensburg.

Predovšetkým, ako o. Juraj pripomenul, "tieto liturgické knihy sme posvätili, aby nám prinášali duchovný úžitok, aby sme tak vždy spoločne mohli oslavovať nášho Pána Ježiša Krista, ako nášho Kráľa a prosiť našu Nebeskú Matku o pomoc a ochranu. Aby sme neustále spievali Bohu, pretože Boh je nesmrteľný Vládca vekov, kraľuje nad národmi a sedí na svojom svätom tróne.

Drahí slovenskí gréckokatolíci, žijúci nie len tu v Regensburgu, ale aj vy, ktorí ste dnes prišli z ďalších miest diecézy Regensburg, prajem vám hojnosť Božej lásky, sily a duchovnej radosti".

Pane, Ty si bol vždy, aj teraz si. - Všetky národy sú ti podriadené.- Tvoja moc je večná a tvoje kráľovstvo sa nerozpadne.

Na mnohaja i blahaja lita! - Na mnohé a blahé roky!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka