Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


35. stretnutie rodín, detí a mládeže na sviatok sv. Mikuláša

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka