Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pre gréckokatolíkov v Augsburgu slávnostne posvätili liturgické knihy

Slovenskí gréckokatolíci žijúci v Augsburgu a na území diecézy Augsburg prežívali v sobotu 17. 11. 2018 historickú cirkevnú slávnosť.

S nadšením slávili sv. liturgiu, pri konci ktorej o. Juraj slávnostne posvätil nový Evanjeliár, Apoštolár, Liturgikon a modlitebné knižky pre tunajších veriacich.

Vo svojom príhovore k veriacému ľudu o. Juraj povedal: „Drahí slovenskí gréckokatolíci, prišli sme do tohto Božieho chrámu aby sme sa stretli zo živým Bohom a opäť slávili najsvätejšiu obetu.... Zároveň sme pri tejto sv. liturgii aj posvätili tieto liturgické knihy, ktoré sa stavajú od dnes súčasťou tohto chrámu Dobrého Pastiera a tiež vaším duchovným vlastníctvom. Aby sme tak vždy spoločne mohli oslavovať nášho Pána Ježiša Krista a prosiť našu Nebeskú Matku o pomoc a ochranu.

Tvoje z Tvojho Tebe prinášame - za všetkých a pre všetko.

Drahí slovenskí gréckokatolíci, žijúci tu Augsburgu a na území celej diecézy Augsburg, prajem vám hojnosť Božej lásky a milostí."

Vďaka Ti Pane – vďaka Ti Presvätá Bohorodička

Presvätá Bohorodička, spás nás – Presvjataja Bohorodice, spasi nas!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka