Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Filipovka - pôstne obdobie pred Vianocami

Dňa 15. 11. 2018 sa začína pre gréckokatolíkov, katolíckych veriacich byzantského obradu - Pôst pred sviatkami Narodenia Pána, pred Vianocami, ktorý sa nazýva Filipovka.

Názov “Filipovka” sa nazýva preto, lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa, ktorý pripadá kalendárne na 14. novembra.

Tento pôst /Filipovka/ patrí medzi štyri hlavné pôstne obdobia v byzantskom obrade, ako sú tiež:

- Veľký pôst, čiže Svätá Štyridsiatnica pred Veľkou nocou – Paschou,
- Petropavlovský pôst – pred sviatkom sv.Petra a Pavla
- Spasivka - Pôst pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Cieľom Filipovky, tohto štyridsaťdňového pôstu, je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a sviatkov Bohozjavenia Pána (Troch kráľov). V byzantskej cirkvi bol tento pôst zavedený medzi 6. a 8. storočím, hoci sú o ňom zmienky už aj v 4. storočí.

Gréckokatolícka cirkev si zachovala šesťtýždňové (15. 11.-24. 12.) prípravné duchovné obdobie pred Vianocami a to obdobie si zachovalo tiež aj charakter pôstu.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka