Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Slovenské divadelné predstavenie pre deti - 8. a 15. 12. 2018

Príbeh:

Malý vlk Dobrinko zapotrošil svoju čarovnú rozprávkovú knihu a nevie, v ktorej rozprávke má hrať. Našťastie počas svojho putovania stretne viaceré rozprávkové bytosti, ktoré mu pomôžu prekonať prekážky a získať nové cenné skúsenosti…

Milí rodičia, toto predstavenie vzniklo pre naše slovenské deti, ktoré vyrastajú v zahraničí. Mojim zámerom je dať deťom možnosť zažiť interaktivne divadelné predstavenie priamo tu v Mnichove, dať im prilezitosť využiť zábavným spôsobom ich znalosti slovenčiny a vyrozprávať im príbeh s aktuálnou tematikou.

Detské predstavenie pre deti od 4 rokov v slovenčine.
Účinkujú divadelný súbor Les Cukerle (Tatiana Timkova herečka a scenáristka & Jaume Villalba mím a špecialista na pohybové divadlo a hru s maskami).

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka