Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Vladyka Milan Chautur na pastoračnej návšteve v Mníchove

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka