Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Odpustky pre duše v očistci od 01.- 08.11.2018

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín alebo cerkov/kostol/, kaplnku a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplne odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci(v prospech zosnulých), raz denne od 1.novembra do 8.novembra za týchto podmienok:

-sv.spoveď /stačí jedna na všetky odpustky/
-sv.prijímanie /najlepšie v ten istý deň/
-modlitba Pána - Otče náš…
-vyznanie viery - Verím v Boha…
-modlitba na úmysel sv.Otca – Otče náš, Raduj sa Bohorodička/Zdravas/, Sláva Otcu…
-vylúčiť pripútanosť k hriechu aj k všednému

Po splnení týchto podmienok môžeme od 1.do 8.novembra denne získať úplné (plnomocné)odpustky pre duše v očistci. Denne tak môžeme jednu dušu vyslobodiť z očistca. Je to veľký dar, ktorý týmto trpiacim dušiam môžeme dať. Nebuďme k týmto dušiam ľahostajný, potrebujú našu pomoc!

Vičnaja im pamjať!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka