Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolíkov v Bavorsku pribúda

V priebehu roka ich pribudlo neúrekom, a preto v nedeľu 21.10.2018 po sv.liturgii sme na záver privítali medzi nami ďalších "nových" veriacich gréckokatolíckej cirkvi v Bavorsku.

Tešíme sa navzájom, že slovenská gréckokatolícka cirkev sa rozrastá a má svojich pokračovateľov.

Vítajte medzi nami - vítajte doma! Na mnohaja i blahaja lita!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka