Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Na púti posvätili ikony a liturg.knihy pre gréckokatolíkov na území Altötting-Passau

34. Stretnutie rodín, detí a mládeže na 4. mariánskej púti v Altöttingu - 14.10.2018.

Nevšednú duchovnú udalosť prežívali slovenskí gréckokatolíci v nedeľu 14.10.18 na tohtoročnej púti v Altöttingu, keď pri sv. liturgii o.Juraj posvätil dve nové ikony Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky, nový Evanjeliár, Apoštolár, Liturgikon a modlitebné knižky pre veriacich. Veľké poďakovanie patrí všetkým darcom, zvlášť rod. Kočárovej, p. Verčimákovi a p. Tatiane Kohútovej a všetkým tu miestnym veriacim za ich milodary.

Ako zdôraznil o. Juraj: „Zišli sme sa dnes na tomto pútnickom, posvätnom mieste, aby sme ďakovali, ale aj prosili našu Presvätú Bohorodičku o pomoc a ochranu. Zároveň sme posvätili tieto liturgické knihy a ikony, ktoré sa stavajú od dnes súčasťou tohto malebného chrámu sv.Michaela a vaším duchovným vlastníctvom drahí slovenskí gréckokatolíci, žijúci v okolí Altöttingu a na území celej diecézy Passau. Je to vaše a pre vás. Aby sme vždy spoločne mohli dôstojne oslavovať nášho Pána Ježiša Krista a prosiť našu Nebeskú Matku o pomoc a ochranu“.

Vďaka Ti Pane – vďaka Ti Presvätá Bohorodička

Presvätá Bohorodička, spás nás – Presvjataja Bohorodice, spasi nas!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka