Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Mníchove posvätili nové cirkevné ikony

Slovenská gréckokatolícka cirkev v Mníchove slávila dnes v nedeľu 16.9.2018 opäť nevšednú udalosť, kedy pri sv. liturgii o. Juraj posvätil dve nové cirkevné ikony Isusa Christa a Presvätej Bohorodičky, ktoré od dnešného dňa budú skrášľovať liturgický priestor v chráme sv. Mikuláša a sv. Cyrila a Metoda, tiež patrónov chrámu.

Veľké poďakovanie patrí hlavným sponzorom rodine Petra a Evky Feňďovej a rodine Tomáša a Marty Regrutových, ktorí napriek svojím každodenným povinnostiam obetovali svoj čas, energiu a predovšetkým finančne prispeli s veľkým duchovným nadšením k vytvoreniu tohto diela, k oslave a úcte nášho všemohúceho Boha a Presvätej Bohorodičky.

Veľká vďaka patrí aj Martinovi Verčimákovi a Petrovi Kočarovi, ako konštruktérom, ktorí ochotne obetovali, čas, prácu a materiál, aby zhotovili kovové stojany pre tieto ikony.

Všetkým týmto darcom a im rodinám vyprosujeme hojnosť Božích milostí a Božie požehnanie v každodennom živote!

Na mnohaja i blahaja lita - Na mnohé a blahé roky!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka