Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Michalovciach vysvätili gréckokatolíckeho biskupa Mariána Andreja Pacáka CSsR

V nedeľu 2. septembra v bazilike redemptoristov v Michalovciach sa uskutočnila biskupská vysviacka redemptoristu Mariána Andreja Pacáka CSsR. Svätý Otec František vymenoval 5. júla tohto roku otca Mariána Andreja Pacáka za biskupa slovenskej Eparchie sv. Cyrila a Metoda v Toronte, v Kanade, pre slovenských gréckokatolíkov. Stal sa tak tretím sídelným biskupom Torontskej gréckokatolíckej eparchie.

Hlavným svätiteľom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý je hlavou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Spolusvätitelia boli vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, a vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup. Prišlo veľa vzácnych hostí, medzi nimi Jeho eminencia kardinál Jozef Tomko, apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Giacomo Guido Ottonello, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, ktorý sa prihovoril v homílii, predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a mnohí ďalší arcibiskupi a biskupi zo Slovenska i zahraničia, veľa redemptoristov, kňazov i veriacich. Slávnosť vysielala naživo TV Noe a TV Logos.

Vladyka Cyril Vasiľ spomenul v kázni potrebné kvality biskupa ako aj jeho misiu, ktorú má nie od ľudí, ale od Boha. Slávnosť skrášlil chrámový Zbor sv. Jozefa pri Bazilike minor. Na záver slávnosti novovysvätený vladyka Marián Andrej v mantii a kamilavke požehnal Boží ľud v bazilike a poďakoval všetkým za pomoc, ktorú zakúsil v svojom živote. Zvlášť osobitne vyzdvihol dar svojej početnej rodiny, ktorej vďačí za veľmi veľa. Sme vďační Bohu za ďalšieho gréckokatolíckeho biskupa, ktorému bola zverená služba medzi Slovákmi v Kanade i za peknú slávnosť jeho biskupskej chirotonie.


Životopis vladyku Mariána Andreja Pacáka

Otec Marián Andrej Pacák CSsR sa narodil 24. apríla 1973 v Levoči. Má jedenásť súrodencov, z toho dvoch bratov kňazov. Je členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov: večné sľuby zložil 16. augusta 1997. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Krakove, Tuchove a v Ríme (1991-1998). Za kňaza bol vysvätený 12. júla 1998 v Kláštore redemptoristov v Michalovciach. Na Lateránskej univerzite, Akadémii svätého Alfonza v Ríme, absolvoval postgraduálne štúdiá špecializované v morálnej teológii.

Doteraz pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti Stará Ľubovňa (1998-2001), duchovný rehoľného rádu v Kláštore redemptoristov v Ríme pri farnosti sv. Joachima (2001-2004), šéfredaktor Vydavateľstva Misionár a časopisu Misionár v Michalovciach (2004-2008) a zároveň ekonóm viceprovincie (2004-2007), igumen Kláštora redemptoristov v Starej Ľubovni a zároveň správca miestnej gréckokatolíckej farnosti (2008-2015) a duchovný rehoľného rádu v Kláštore redemptoristov v Stropkove (2015-2016).

Od roku 2016 diaľkovo študuje kánonické právo a právo východných cirkví na Katolíckej Ľublinskej Univerzite sv. Jána Pavla II. v Ľubline a pôsobil ako duchovný správca kaplnky Kláštora Najsvätejšej Trojice klauzúrových sestier Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa vo Vranove nad Topľou-Lomnici.

(text prevzatý zo stránok gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove (www.grkatpo.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka