Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Harmonogram návštevy pápeža Františka v Írsku 25. a 26. augusta

Prinášame časový harmonogram apoštolskej cesty Svätého Otca Františka do Írska v dňoch 25. a 26. augusta 2018 pri príležitosti 9. svetového stretnutia rodín v Dubline. Keďže časový posun oproti Slovensku je +1 hodina, uvádzame údaje nášho času, v zátvorke sú miestne časy v Írsku.

Sobota 25. augusta 2018
9:15 (8:15) odlet z Rímskeho letiska Fiumicino
11:30 (10:30) prílet na medzinárodné letisko v Dubline, oficiálne privítanie
11:45 (10:45) presun do rezidencie írskeho prezidenta Áras an Uachtaráin
12:15 (11:15) privítací ceremoniál pred hlavným vchodom prezidentskej rezidencie
12:30 (11:30) zdvorilostná návšteva prezidenta Írskej republiky
13:00 (12:00) presun na Dublinský hrad
13:10 (12:10) príchod na Dublinský hrad, stretnutie s predstaviteľmi verejného života a diplomatickým zborom – príhovor Svätého Otca
16:30 (15:30) návšteva katedrály St. Mary Pro-Cathedral v centre Dublinu, privítanie staršími manželskými pármi – pozdrav a odpovede Svätého Otca
17:15 (16:15) presun do charitatívneho centra kapucínov pre rodiny bez domova
17:30 (16:30) súkromná návšteva v centre pre rodiny bez domova
20:30 (19:30) príchod na štadión Croke Park
20:45 (19:45) „Sviatok rodín“ na štadióne Croke Park – príhovor Svätého Otca

Nedeľa 26. augusta 2018: 9:40 (8:40) odlet z Dublinu
10:20 (9:20) prílet na letisko Knock, presun do Národnej mariánskej svätyne Knock
10:45 (9:45) príchod do svätyne, návšteva kaplnky, modlitba Anjel Pána na priestranstve svätyne – príhovor Svätého Otca pred Anjel Pána
11:45 (10:45) presun na letisko Knock
12:15 (11:15) odlet do Dublinu
12:50 (11:50) prílet na dublinské letisko, obed spolu s pápežským sprievodom
15:30 (14:30) príchod do Parku Phoenix
16:00 (15:00) svätá omša v Parku Phoenix – homília Svätého Otca
po 18:00 (17:00) stretnutie s írskymi biskupmi v Kláštore dominikánok – príhovor Svätého Otca
19:30 (18:30) príchod na dublinské letisko, rozlúčková ceremónia
19:45 (18:45) odlet do Ríma
23:00 prílet na rímske letisko Ciampino

(text prevzatý zo stránok tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka