Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Slovenskej východniarke v Mníchove boli udelené sv. Tajomstva kresťanskej iniciácie

V nedeľu 22.07.2018 sme slávili v Mníchove udeľovanie sv. Tajomstiev katechumenke pochádzajúcej z východného Slovenska.

Bola to tiež nie každodenná slávnosť, kedy za hojnej prítomnosti príbuzných a známych, sme počas sv. liturgii uvádzali Janku do sv. Tajomstiev kresťanskej iniciácie.

Počas celého obdobia katechumenátu, prípravy sa vyznačovala nesmiernou usilovnosťou a cieľavedomosťou pre prijatie sv. Tajomstiev.

Po prijatí sviatosti Krstu a Myropomazania, prijala aj sviatosť Eucharistie, čím sa stala plnohodnotnou novou veriacou.

Novo osvietenej služobníčke Božej prajeme silné zdravie, veľa radosti, pokoja, lásky, hojnosť Božích milostí a aby vo svojom duchovnom živote sa naďalej zmáhala v kresťanskej dokonalosti.

Na mnohaja i blahaja lita - Na mnohé a blahé roky!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka