Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Augsburgu sme slávili sv. Krst a sv. Myropomazanie

Slovenskí gréckokatolíci v Augsburgu prežívali nevšednú radosť, keď v sobotu 21.07.2018 slávili historicky po prvy krát udeľovanie sv. sviatostí, sv. Tajomstiev.

Rodičia pôvodom z východného Slovenska za doprovodu krstných rodičov a známych, priniesli do Božieho chrámu pokrstiť malú Bianku.

Blahoželáme rodičom a predovšetkým novej veriacej - pokrstenej Bianke. Prajeme jej hojnosť Božích milostí, pevné zdravie a aby rástla stále na radosť rodičov a napredovala v duchovnej dokonalosti.

Na mnohaja i blahaja lita - Na mnohé a blahé roky!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka