Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Predchádzať mu bude prípravný týždeň pre dobrovoľníkov (od nedele 22. júla 2018). Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre stretnutie sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II., ktorý osobne zavítal do Prešova pred 23 rokmi v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska (2. júla 1995). Na treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013 a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí prípravy na SDM v Paname.

P18 je skratka, zložená zo začiatočného písmena mesta Prešov a roku, v ktorom stretnutie prebieha. P18 sa ponesie v duchu biblického verša „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30). V Prešove vyvrcholí celoročná duchovná príprava Odvážny rok, z ktorého vyjde aj kniha s CD. Zároveň sa chystá výstava k duchovnej príprave. Tím P18 predpokladá, že na prelome mesiacov príde do mesta vyše 4 000 ľudí zo Slovenska i zahraničia. Prihlásených je už teraz vyše 3 900. Z tohto počtu je vyše 500 dobrovoľníkov. Očakáva sa vyššia účasť kňazov a rehoľníkov a do Prešova prídu takmer všetci biskupi Slovenska. Do mesta dorazí aj vyše 400 rehoľníkov, desiatky zástupcov prorodinných a pro-life organizácií z celého Slovenska.

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk .

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka