Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Slovenskí gréckokatolícki biskupi na svojom 21. európskom stretnutí v Taliansku

Na 21. európskom stretnutí gréckokatolíckych biskupov, ktoré sa uskutočňuje v dňoch od 14.-17.6. 2018 v Talianskom meste Lungro, sa zúčastňujú aj Slovenskí gréckokatolícki biskupi Mons. Ján Babjak (prešovský archieparcha metropolita), Mons. Milan Chautur (košický eparcha) a Mons. Peter Rusnák (bratislavský eparcha).

Počas štyroch pracovných dní sa gréckokatolícki biskupi z celej Európy zamerajú predovšetkým na hlavnú tému stretnutia : „Tvár východnej cirkvi - teológia, partikulárne právo a liturgia". Zároveň budu prejednávať svoje pohľady, postrehy ale aj skúsenosti zo svojich miestnych partikulárnych cirkvi.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka