Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolícka cirkev v Bavorsku sa rozrastá

V 3. nedeľu po Päťdesiatnici sme spoločne slávili sv. liturgiu a zároveň privítali v našom chráme aj nových veriacich gréckokatolíckej cirkvi.

V priebehu roka ich pribudlo neúrekom, a preto po sv.liturgii sme mali spoločné pohostenie a na záver sme našich "nových" veriacich gréckokatolíckej cirkvi v Bavorsku privítali aj v našom spoločenstve.

Teda, konštatujeme, že slovenská gréckokatolícka cirkev sa rozrastá a má svojich pokračovateľov.

Vítajte medzi nami - vítajte doma!

Na mnohaja i blahaja lita - Na mnohé a blahé roky!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka