Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


1. Gréckokatolícka sv. liturgia v Regensburgu - 26.05.2018

Slava Isusu Christu!

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ž 127

Milé sestry a bratia, milá mládež, drahí krajania,

s radosťou vám chcem oznámiť, že od 26.05.2018 budeme už aj pre gréckokatolíkov slovákov, či rusínov zo Slovenska bývajúcich v Regensburgu a v okolí pravidelne raz v mesiaci a to v sobotu o 17:00 h (4.sobota v mesiaci) sláviť gréckokatolícke sv. liturgie s platnosťou na nedeľu.

Prosím informujte o tom svojich príbuzných a známych žijúcich v meste Regensburg ako aj v okolí.

Nech všemohúci Pán požehnáva túto historickú udalosť a Presvätá Bohorodička ochraňuje toto duchovné dielo pri rozširovaní Božieho kráľovstva tu na zemi.

Na mnohaja i blahaja lita - Na mnohé a blahé roky!

Bližšie info nájdete na našich internetových stránkach kliknite tu.

o.Juraj

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka