Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Veľký pôst (Štyridsiatnica) 2015

V pondelok 16.02.2015 sa v gréckokatolíckej cirkvi (podľa pradávnej tradície stále o dva dni skôr ako u rímskokatolíkov) začína Veľký pôst, teda Štyridsiatnica. Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie pred Veľkou nocou, ktorá sa v gréckokatolíckej cirkvi nazýva Pascha.

Podľa pôstnej disciplíny Gréckokatolíckej cirkvi je stále prvý deň Veľkého pôstu, t.j. v pondelok (16.02.2015) a vo Veľký piatok (3.4.2015) prísny strohý pôst, a to zdržanlivosť od mäsa a mliečnych pokrmov.

Tiež každú stredu a piatok počas celého Veľkého pôstu(Štyridsiatnice) máme zachovať pôst, a to zdržanlivosť od mäsa.

História Veľkého pôstu (Štyridsiatnice) siaha už do doby apoštolov. Už prvé kresťanské spoločenstvá si v deň židovskej paschy pripomínali Kristovo utrpenie a smrť. V tento deň dodržiavali pôst. Podľa historických prameňov tento tzv. paschálny - veľkonočný pôst dodržiavali niektorí jeden deň, iní dva alebo aj dlhšie. Od 4. storočia sú už jasné svedectvá o 40-dňovom Veľkom pôste.

Preto aj my kresťania, pripomínajúc si neustále Kristovo utrpenie a smrť, máme celé obdobie Veľkého pôstu využiť na svoje vnútorné, duchovné očisťovanie a činiť pokánie.

Duchovný pôst je zameraný na modlitebný a kajúci charakter. Spočíva v zdržanlivosti a v odstránení vášnivých skutkov a myšlienok, nerestí, či pokušení.

Cieľom duchovného pôstu je, aby sme smerovali k duchovnému posväcovaniu, sebaovládaniu a zachovávaniu morálnych princípov podľa učenia cirkvi.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka