Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


33. Stretnutie rodín, detí a mládeže pri príležitosti Dňa matiek - 13.5.18

V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné.

Zišli sme sa tu dnes, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich najdrahších bytostí – Deň matiek. To sladké a prosté slovíčko mama znie tak dôverne a blízko. Zaznie z ústočiek malého dieťatka ako prvé alebo jedno z prvých slovíčok. Jeho zmysel je mu úplne jasný aj vtedy, ak význam iných slov ešte nepozná. Veď jeho mama je prvá veľká istota, ktorú v živote má. Žilo s ňou v nežnom súzvuku ešte skôr, ako ju po prvý raz zazrelo.

Preto v túto nedeľu, 13.05.2018 sme spoločne slávili sv.liturgiu, ako skromné poďakovanie naším matkám, rodičom, za ich neopisateľnu lásku, ktorou nás vychovávali a viedli od narodenia.

Sv. liturgiu hudobne doprevádzala skupina Veličaj, pod vedením pána R.Sztacha, ktorú svojím spevom duchovne umocnila pani V.Vittorino.

Na konci sv.liturgii sme sa potom spoločne ešte modlili a ďakovali za dar života a zároveň prosili našu nebeskú Matku Presvätú Bohorodičku, aby nás chránila, prijala naše modlitby a ich predniesla svojmu Synovi Ježišovi Kristovi.

Tento krásny sviatočný a slnečný deň sme zakončili nie len spoločným pohostením, ale aj športovými hrami našich detí a rodín, ktorí prežívali neskutočnú radosť z prekrásne duchovne ale aj spoločenský prežitého Dňa matiek.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka