Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Kvetná nedeľa - 32. Stretnutie rodín, detí a mládeže - 25.03.2018 + fotogaléria

V liturgii sa táto nedeľa po latinsky nazýva Dominica palmarum, čiže Palmová nedeľa/Palmsonntag/. Tento názov súvisí s palmami, ktorými v Jeruzaleme vítali Pána Ježiša ako kráľa.

Apoštol Ján hovorí: "Veľký zástup, čo prišiel na sviatky, sa dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!" (Jn 12,12-13).

Palma znamená aj víťazstvo Krista nad smrťou a hriechom. Znamená aj spravodlivého človeka: "Spravodlivý sťa palma zakvitne" (Ž 92,13). Pomenovanie Kvetná nedeľa pochádza z toho, že na niektorých miestach, kde už pred Veľkou nocou kvitnú jarné kvety, na požehnanie a na procesiu prinášali kvety, ktoré sa pripravili do kytíc a priviazali na vysoké tyče.

Na Slovensku sa zvyčajne na požehnanie a na procesiu prinášajú bahniatka. Tieto požehnané ratolesti majú byť znakom našej úcty a plesania na počesť Krista, ktorého máme sprevádzať dobrými skutkami, aby sme skrze neho mohli aj my vojsť do nebeského Jeruzalema.

Aj slovenskí gréckokatolíci v Mníchove si pripomenuli tento sviatok Kvetnej nedele. Pri konci sv. Liturgii o. Juraj požehnal palmové ratolesti a bahniatka, aby nám prinášali pokoj a ochranu do našich rodín. Nasledovalo myrovanie a po skončení sv.liturgii spoločné agapé. Za krásneho slnečného dňa sme napokon všetci duchovne aj telesne "občerstvení" odchádzali do našich domovov.

Požehnané ratolesti sa založia prekrížené buď na stene za obrazmi, alebo vo váze a zdobia naše príbytky, aby nám pripomínali našu cestu s Kristom.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka