Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


1. Gréckokatolícka sv.liturgia v Augsburgu - 17.03.2018

Slava Isusu Christu!

Milé sestry a bratia, milá mládež, drahí krajania,

oznamujem vám, že od 17.03.2018 budeme pravidelne raz v mesiaci a to v sobotu o 16.30h (3.sobota v mesiaci), sláviť gréckokatolícke sv. liturgie s platnosťou na nedeľu tiež v Augsburgu.

Prosím informujte o tom svojich príbuzných a známych žijúcich v meste Augsburg ako aj v okolí.

Nech všemohúci Pán požehnáva a Presvätá Bohorodička ochraňuje toto duchovné dielo pri rozširovaní Božieho kráľovstva tu na zemi.

Na mnohaja i blahaja lita - Na mnohé a blahé roky!

Bližšie info nájdete na našich internetových stránkach kliknite tu.

o.Juraj

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka