Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Sviatok - Stretnutie Pána 2015

Sviatok Stretnutia Pána (Obetovanie Pána) bol v Jeruzaleme známy už v polovici 4. storočia. Tento sviatok nám pripomína udalosť, kedy Mária s Jozefom priviedli Ježiša, 40 dní po jeho narodení, do jeruzalemského chrámu, aby ho zasvätili Bohu Otcovi.

(Tropár sviatku) Raduj sa, Milostiplná Bohorodička Panna, - lebo z teba vzišlo Slnko pravdy,Kristus, Boh náš. - On je svetlo tých,čo prebývaju v temnotách.- Veseľ sa aj ty,Starec spravodlivý,-lebo si mal v náručí Spasiteľa našich duší,- toho,čo nám daroval vzkriesenie.

Keďže v katolíckej cirkvi je 2. február aj Dňom zasväteného života, konajú sa v našich eparchiách (diecézach) stretnutia biskupov s rehoľníkmi a rehoľníčkami, ktorí zasvätili svoj život Bohu a službe ľuďom v rôznych oblastiach. V tento sviatok sa zároveň v katolíckych chrámoch koná aj obrad požehnania sviec, liturgia svetla ako symbol očisty. Sviece, sa vzťahujú na Krista – ktorý je Svetlom sveta. Sviece sú pre veriacich aj symbolom ochrany pred búrkami a rozličnými živelnými pohromami a nebezpečenstvami. Preto aj názov, hrom ničí-hromničné sviece, teda Hromnice.

(Kondák sviatku) Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny - a požehnal si ruky Simeona, - ako mu Boh prisľúbil, - aj nám si daroval spásu. - Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu.-Posilňuj svoju nevestu Cirkev.-Ty si najlepší priateľ ľudí.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka