Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Veľký pôst (Štyridsiatnica) 2018

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka