Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Veľké svätenie vody - sviatok Bohozjavenia Pána / Bohojavlenije Hospoda, 06.01.2018

Pri tvojom krste v Jordáne – zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. – Otcov hlas ti vydal svedectvo. – Nazval ťa svojím milovaným Sy­nom. – Aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. – Svojím zjavením si osvietil celý svet. – Kriste Bože, sláva tebe.

Vo Jordani kreščajuščusja tebi, Hospodi, – Trojčeskoje javisja poklonenije: – Roditelev bo hlas sviditeľstvovaše tebi, – vozľublennaho ťa Syna imenuja, – i Duch vo vidi holubini, izvistvovaše slovese utverždenije, – javlejsja, Christe Bože, – i mir prosviščej, slava tebi.

Týmto krásnym liturgickým spevom, slovenskí gréckokatolíci žijúci nielen v Mníchove ale aj z okolia si duchovne pripomenuli aj toho roku 6. januára 2018 sviatky Bohozjavenia nášho Pána Ježiša Krista - Bohojavlenija Isusa Christa.

Po zaambonnej modlitbe nasledovalo Veľké svätenie vody, aby posvätená voda nás chránila od všetkého zlého a prinášala nám pomoc a ochranu do našich domovov.

Ako je už liturgickým zvykom, o.Juraj posvätil chrám a požehnal veriacich.

Potom nasledovalo myrovanie a zakončenie slávnosti vyvrcholilo slávnostným agapé pre všetkých prítomných na tejto slávnosti.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka