Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Fotogaléria z púte do Fatimy

Cestou do Fatimy v lietadle.

Medzinárodná svätá Liturgia.

Modlitba svätého Ruženca.

Archijerejská svätá Liturgia s Vladykom Milanom Lachom.

Ešte niečo z nášho bohatého programu vo Fatime :-)

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka