Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Slovenskí gréckokatolíci z Nemecka na púti vo Fatime 27.-31.10.2017, duchovný program

Aj slovenskí gréckokatolíci žijúci v Nemecku si pripomínajú 100. výročie fatimských zjavení.

Jedným zo spôsobov ako viac prežiť túto výnimočnú udalosť bola návšteva samotného miesta zjavení vo Fatime.

Od 27.10. do 31.10.2017 sa uskutočnila púť slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Nemecku do Fatimy, ktorú viedol o.Juraj Bujňák. Spolu k nám sa pridali aj veriaci z bratskej ukrajinskej farnosti z Mníchova spolu s duchovným otcom Ivanom Mačužakom a rehoľnou sestrou Christoforou.

Celkom okolo 36 pútnikov tak spolu prežívalo nevšednú duchovnú atmosféru tohto posvätného miesta.

Prečo ideme na púť do Fatimy?

Vybrali sme sa na púť do Fatimy preto, lebo v roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo.

-navštíviť miesto spojené s fatimskými zjaveniami
-vyprosiť si milosti,
-vyprosiť si ochranu a požehnanie do nášho života.
Toto boli hlavné ciele, ktoré sprevádzali slovenských gréckokatolíckych pútnikov na ich púti do portugalskej Fatimy.

Piatok, 27.10.2017
Stretávame sa na letisku v Mníchove v kaplnke sv. Christofóra, patróna cestujúcich. Po krátkej modlitbe odchádzame na vybavenie...stretnutie s ďalšími pútnikmi. Síce s hodinovým meškaním, večerný let do Lisabonu prebehol veľmi rýchlo, nakoľko tomu nasvedčovala aj naša atmosféra v lietadle. Na letisku v Lisabone nás už čaká autobus s milým, sympatickým vodičom. Asi po 1,5 h. cesty prichádzame okolo 00:30 h. miestneho času do – Fatimy –ubytovanie v hoteli.

Sobota, 28.10.2017
Ráno sme sa zobudili do teplého letného počasia, takmer 21°C, slnko žiari do okien...
8:00 h. sv. Liturgia v hotelovej kaplnke, nasledovali okolo 9:15 h. raňajky.

O 10:45 sme spoločne odchádzali peši do centra Fatimy, na námestie Cova Da Iria. Prichádzame k Sanktuáriu, ku Kaplnke Zjavení s milostivou sochou Panny Márie.

Všetci s údivom prežívame neopísateľnú atmosféru tohto posvätného miesta....modlime sa, obdivujeme, pozeráme...pred nami sa ligoce mramorová, vyšmýkaná – cesta pokánia a vďačnosti /chodník/ po ktorom ľudia na kolenách prosia, ďakujú a robia pokánie...výzva pre nás pútnikov!

Práve obchádzame tzv.Veľký dub – nad ktorým sa zjavovala Panna Mária, strom pod ktorým sa schádzali pastierikovia a prví pútnici na modlitbu ruženca v očakávaní zjavenia sa Panny Márie.
Slnečné lúče nás priam nútia si sadnúť, či oddýchnuť, ale pritom pomaly zo zvedavosťou smerujeme okolo Pomníka Božského Srdca Ježišovho, k novopostavenej modernej Baziliky Najsvätejšej Trojice, práve tu prebieha sv.liturgia, ideme do podzemia, kde sú spovedelnice, sakristia a kaplnka ustavičnej poklony Najsvätejšej Eucharistie. Na chvíľu tu adorujeme a ideme znova na námestie Cova Da Iria....po pravej strane sa zastavujeme pri časti Berlínskeho múru, ďalej prechádzame okolo Domu Nossa Senhora Das Dores prijímací dom pre chorých a pútnikov, vedľa sa nachádza Adoračná kaplnka s vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou.
Otáčame sa a po ca.100 m prichádzame do Baziliky Kráľovnej Ruženca s hrobmi Fatimských pastierikov (Lucie dos Santos, sv. Francisca Marto, sv. Jacinty Marto) - ktorí dostali posolstvá o šírení úcty k Nepoškvrnenému Srdcu spojené s výzvou k dennej modlitbe posvätného ruženca a prinášaniu zmiernej obety za obrátenie hriešnikov.

Tu v bazilike po krátkej prehliadke sa pomodlíme a rozchádzame...máme obedňajšiu prestávku...niektorí tu zostávajú, ďalší odchádzajú do Sanktuária, iní na námestie, každý chce prežiť na tomto mieste neviditeľne stretnutie s presvätou Bohorodičkou!

Stretávame sa večer o 19:00 na večery v hoteli.

Neskôr o 20:45 spoločne odchádzame na námestie ku Kaplnke Zjavení, na verejnú modlitbu sv. Ruženca. Prichádzam do sakristie, priam neuveriteľné, že stretávam o.M.Kuffu, ďalších štyroch kňazov, ktorí práve od dnes sú tu tiež s pútnikmi zo Slovenska.

O 21:30 h. začína medzinárodná modlitba posvätného ruženca, sviečkový sprievod a procesia so sochou Fatimskej Panny Márie po námestí. Po tomto neopísateľnom duchovnom zážitku odchádzame na nocľah.

Nedeľa, 29.10.2017
Skoro ráno o 5:30 h. niektorí z nás sme sa zúčastnili na slovenskej sv.omši, ktorú práve v Kaplnke Zjavení slúžili naši slovenskí kňazi/o.M.Kuffa a další/ pre svojich slovenských pútnikov. Odchádzame späť do hotela, trošku oddych a zobúdzame sa. Slnečné lúče nám priam prenikajú do oči.....krásny, nádherný deň pred nami... Hovorím si: Bohorodička nás víta týmto krásnym dňom!
8:00 raňajky
9:45 stretnutie na vrátnici – odchádzame spoločne na námestie pred Baziliku na sv. Liturgiu.
11:00 Hlavná medzinárodná sv. Liturgia pred Bazilikou Kráľovnej Ruženca na námestí Cova Da Iria. Spolu všetci kňazi vychádzame zo sakristie sprievodom k oltáru. Začína sv. omša v portugalskej a latinskej reči. Hl. celebrantom je miestny biskup. Mám česť rozdávať sv. prijímanie – a do konca vpredu, kde hneď pod oltárom stáli naši veriaci. Po sv. omši v sakristii na chvíľku sa zvítame s miestnym biskupom. Ideme s malou skupinkou na obed.

Potom krátka prestávka v hoteli na odpočinok a o 16.15 h. sa znova stretávame na námestí Cova Da Iria. Spolu s našou ukrajinskou skupinkou sa peši vyberáme na Pobožnosť Krížovej cesty z Fatimy do dedinky Aljustrel.
V pološere prichádzame na Kalváriu s kaplnkou sv. Štefana Uhorského, kde zakončujeme pobožnosť Krížovej cesty. Odchádzame do hotela na večeru. Neskôr sa stretávame opäť na medzinárodnej modlitbe sv. Ruženca a procesii so sochou Presvätej Bohorodičky po námestí. Po tomto neopísateľnom duchovnom zážitku odchádzame na nocľah.

Pondelok, 30.10.2017
Zobúdza nás krásna modra obloha a ligotajúce slnko...tak nás opäť víta Presvätá Bohorodička!
8:00 sv. Liturgia
9:15 raňajky
10:30 stretnutie na vrátnici.
Peši spoločne odchádzame, po ceste krátka prehliadka modernej Baziliky Najsvätejšej Trojice pre ca.7.000 ľudí, potom ďalej smerujeme do dedinky Valinhos.

Zastavujeme sa pri Kaplnke zjavenia - miesto štvrtého zjavenia sa Panny Márie, krátka modlitba, ideme ďalej, pár metrov ďalej stretávame miesto -Loca de donom Cabeco: miesto zjavenia Anjela Pokoja pastierikom / modlitba, rozjímanie/.

Prichádzame do dedinky Aljustrel, cestou míňame olivovníky ale aj napr. pomarančovníky.

Nastáva prehliadka rodných domov vizionárov: Františka a Hyacinty Marto a Lucie Santos, a prehliadka miesta (pri studni pri rodnom dome Lucie), kde sa tiež zjavil Anjel Pokoja - Portugalska. Tu sme sa spoločne pomodlili sv.Ruženec.
Vymodlený, krásny, horúci deň...

Popoludní už máme každý voľno, samostatný duch. program na modlitbu, na prechádzku, na duchovne rozjímanie, na návštevu Kaplnky Zjavenia, Bazilík či nákupu devocionálií...

Cestou naspäť sme navštívili ešte Domus pacis – kde je gréckokatolícka kaplnka pre pútnikov, dnes slúži aj pre ukrajinských veriacich vo Fatime.

Pred večerom okolo 17:00 h. pri súkromnej modlitbe sv. Ruženca v Kaplnke Zjavení, stretávam Vladyku Milana Lacha...že by vymodlené? Áno, práve tu na tomto mieste, stretnutie, ktoré prišlo od Pani z neba! Ináč to nedokážeme vyjadriť.

19:30 večera v hoteli
21:30 medzinárodná modlitba posvätného ruženca pred kaplnkou Zjavenia, sviečkový sprievod a procesia so sochou Fatimskej Panny Márie, nocľah.

Utorok, 31.10.2017

7:30 Archijerejská sv. Liturgia s vladykom M.Lachom. Chceli sme ešte niečo viac? Pani z neba tak chcela, aby sme umocnení týmito duchovnými zážitkami odchádzali do svojich domovov.
8:30 raňajky
Po raňajkách nám Vladyka posvätil pri vrátnici aj devocionálie, suveníry a na záver udelil požehnanie, to bol ďalší milý zážitok.

Rozlúčka s Fatimou...v tichu každý rozmýšľa, ako bolo...?

Okolo 9:30 h. odchádzame od hotela - transfer autobusom do Lisabonu.

Prehliadka centra Lisabonu, návšteva okrajovej štvrte Belém - v minulosti významný prístav, odkiaľ do sveta vyplávali objavitelia a dobyvatelia.
Navštevujeme tiež Torre de Belém (veža - slúžila ako pevnosť i maják), kláštor a chrám sv. Hieronyma, majstrovské dielo manuelovského slohu, pamätník moreplavcov - je venovaný zámorským objavom.

Krátka prestávka na kávu, či občerstvenie.
16:30 Stretnutie a transfer na letisko v Lisabone
23:35 Príchod na Mníchovské letisko.

Duchovný význam púte vo Fatime

Fatima je jedno z najznámejších pútnických miest na svete. Nachádza sa v okrese Santarém v strednom Portugalsku, 187 km južne od mesta Porto a 123 km severne od Lisabonu. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu Panna Mária zjavila trom deťom, Františkovi a Hyacinte Marto a Lúcii dos Santos na mieste nazývanom Cova da Iria.

K prvému zjaveniu došlo 13. mája 1917 a následne pokračovali zjavenia až do októbra, vždy trinásteho v mesiaci.
V roku 1930 katolícka cirkev uznala pravosť zjavení.

Fatimské posolstvo Matky Božej je plné nežnej materinskej lásky.
Posolstvá sú „najprorockejšie z moderných zjavení“. Ovplyvnili chod Cirkvi a celý svet.

Ďalšie, veľmi dôležité požiadavky fatimskej Bohorodičky sú - sviatosti zmierenia, sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci, modlitba sv. ruženca, pokánie, obety za hriešnikov - využiť ich ako hlavné zbrane v boji proti satanovi. Panna Mária sa tu predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.

"Moje materinské srdce plače, keď pozerám na to, čo moje deti robia. Hriechy sa množia, čistota duše je stále menej dôležitá, na môjho Syna sa zabúda, čoraz menej sa uctieva a moje deti prenasledujú... “ (posolstvo Panny Márie Kráľovnej Pokoja).

Ďakujeme Presvätej Bohorodičke za Pozvanie do ticha s modlitbou posvätného ruženca, aby sme si vyprosili milosti, ochranu a požehnanie do nášho života.

Ďakujeme Presvätej Bohorodičke za požehnane vydarenú púť vo Fatime, bol to pre nás veľký dar a milosť, že my gréckokatolíci sme sa tu na tomto mieste duchovne neviditeľným spôsobom dotkli s nebom.

Presvätá Bohorodička - spás nás!

Presvjata Bohorodice - spasi nas!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka