Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Filipovka - Pôst gréckokatolíkov pred Vianocami

Pre gréckokatolíkov, katolíckych veriacich byzantského obradu sa 15.11.2017 začína Pôst pred sviatkom Narodenia Pána, pred Vianocami, ktorý sa nazýva Filipovka.

Cieľom tohto štyridsaťdňového pôstu je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia (Troch kráľov).
V byzantskej cirkvi bol tento pôst zavedený medzi 6. a 8. storočím, hoci sú o ňom zmienky už aj v 4. storočí.

Názov “Filipovka” sa nazýva preto, lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa, ktorý pripadá na 14. novembra.

Filipovka je jedným zo štyroch pôstnych období v byzantskom obrade. Sú to: Filipovka, pôst pred Vianocami, pred sviatkom Narodenia Pána, Veľký pôst, čiže Svätá Štyridsiatnica pred Veľkou nocou – Paschou, Petropavlovský pôst a Pôst pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky, nazývaný aj Spasivka.

Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký šyridsaťdňový pôst pred Paschou.

Gréckokatolícka cirkev si zachovala šesťtýždňové (15.11.-24.12.) prípravné duchovné obdobie pred Vianocami, pred sviatkom Narodenia Pána a to obdobie si zachovalo tiež aj charakter pôstu.

Pre veriacich rímskokatolíckej, evanjelickej a ďalších cirkví sa advent – štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie Vianoc – začne na prvú adventnú nedeľu, 3.decembra 2017.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka