Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Prečo sme išli na púť do Fatimy?

Navštíviť miesto spojené s fatimskými zjaveniami, vyprosiť si milosti, ochranu a požehnanie do nášho života.

Toto boli hlavné ciele, ktoré sprevádzali slovenských gréckokatolíckych pútnikov na ich púti do portugalskej Fatimy, ktorá trvala od 27.10. do 31.10. 2017.

Tri dni sme mohli vidieť, prežívať a predovšetkým duchovne vychutnávať priamo na mieste zjavení to všetko, čo pre nás urobila a zanechala Presvätá Bohorodička...

Po tri večery v sobotu, v nedeľu a v pondelok, bola azda najväčším zážitkom skúsenosť modlitby sv. ruženca vo veľkom medzinárodnom spoločenstve a následný sviečkový sprievod. Tu celé naše spoločenstvo zažilo tajuplnú, mystérioznu silu a nadšenie.

Byť na mieste Zjavenia Presv. Bohorodičky, ako zdôraznil o.Juraj: „Vnímal som to ako veľkú milosť, ktorej sa nám dostalo. Na tomto mieste som poďakoval Bohu a Presvätej Bohorodičke za svoje kňazstvo, za svoju rodinu a za celé spoločenstvo slov.gréckokatolíkov v Nemecku . Pripojil som aj osobné úmysly a prosby a samozrejme i tie, ktoré mi dávali ľudia, keď som išiel na toto miesto".

Tu sme všetci ďakovali za duchovné dary, milosti, požehnania, ktoré skrz Presvätú Bohorodičku prišli a prichádzaju k nám.

Mária dala deťom jednoduché odporúčania pre svet.
Robiť pokánie, očisťovať svoje srdce, modliť sa a zasvätiť sa jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Mohli sme si uvedomiť, že Mária od nás nežiada nemožné veci.

Jej odporúčania dokážu pomáhať jednotlivcom, ale aj celým národom.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka