Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pri modlitbe sv.ruženca vo Fatime sa stretol o.Juraj s kňazmi a veriacimi zo Slovenska

V sobotu večer 28.10.2017 na púti slovenských gréckokatolíkov z Nemecka vo Fatime sa pri verejnej modlitbe sv. Ruženca o 21:30 h. stretol o. Juraj aj s kňazmi a veriacimi zo Slovenska (s o. M. Kuffom zo Žakoviec, s dvoma kňazmi z Prešova ako aj ďalšími z Nitry a Trnavy).

Modlitba začala spoločným sprievodom kňazov z rôznych štátov zo sakristie do Kaplnky Zjavenia, kde sme sa spolu verejne modlili sv. ruženec v rôznych cudzích rečiach. Nasledoval sprievod so sviečkami v rukách a s milostivou sochou Presvätej Bohorodičky po námestí Cova Da Iria so zakončením v kaplnke.

V tento večer sme boli svedkami, ako Presväta Bohorodička spaja národy, ľudí, a to všetko jednoducho, iba modlitbou.

Ďakujeme za krásny duchovný zážitok, prežitý v tento večer pri modlitbe.

Presvätá Bohorodička - spás nás!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka