Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Fotogaléria zo stretnutia rodín, detí a mládeže na púti v Altöttingu

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka