Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


29. Stretnutie rodín, detí a mládeže na 3. púti v Altöttingu - 15. 10. 2017

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka