Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Riaditeľ biskupského úradu slávil sv.liturgiu v Mníchove

Riaditeľ biskupského úradu o. Marko Rozkoš spolu s o. Jurajom Bujňákom slávil odpustovú svätú liturgiu, ukončenú myrovanijem a obchodom-procesiou okolo chrámu.

Celú sv.liturgiu umocňoval spev cirk.skupiny Veličaj a našich veriacich, pod vedením našich kantorov Oľgy Fejerčákovej, Márie Dzurovčínovej a Petra Hospodára.

Nakoniec sa vykonal 3x slávnostný obchod okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií.

Tešíme sa, že sme z tejto odpustovej slávnosti odchádzali duchovne povzbudení a tešíme sa na ďalšie duchovné aktivity.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka