Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Košický Vladyka Milan daroval pre chrám gréckokatolíkov v Mníchove - Antimenzion

Na odpustovej slávnosti 09.07.2017 v Mníchove, pred sv.liturgiou, riaditeľ biskupského úradu košickej eparchie, Dr. Marko Rozkoš, oficiálne nám odovzdal antimenzion, ako dar od Vladyku Milana, pre náš gréckokatolícky chrám v Mníchove, v ktorom máme zašité ostatky blaženého mučeníka kňaza, rehoľníka Metoda Dominika Trčku, kliknite na jeho životopis.

V gréckokatolíckej cirkvi sa užíva na oltároch tzv. Antimenzion.
Antimenzion - znamená doslova "namiesto stola-oltára", je to štvorcové plátno, vlnené alebo hodvábne, v ktorom sú našité ostatky svätých mučeníkov, svätcov alebo blahoslavených a na ktorom je zobrazené položenie Ježiša Krista do hrobu.

Aký ma význam?
Už v dobe prenasledovania kresťanov, má svoj pôvod, kedy jeho používanie bolo nutnosťou. Prví kresťania totiž slávili sv.liturgie na hroboch mučeníkov.

Pohania a heretici často útočili na kresťanov a na ich chrámy, aby ich ničili, plienili. Na to, aby sa chránili ostatky svätých pred zneuctením, boli zavinuté do posvätného plátna, antimenzionu.

Takto potom kresťania, kedže nemohli slúžiť v chrámoch, si sprítomňovali oltár prostredníctvom - antimenzionu - ktorý vlastne bol náhradou oltára pre slávenie sv.liturgii na ktoromkoľvek mieste.

Tuto pradávnu tradíciu prvých kresťanov si zachovala gréckokatolícka cirkev až do dnes.

Preto aj v súčasnosti sa zhotovujú antimenziony na túto historickú pamiatku prvo-kresťanskej cirkvi a so všetkou úctou sa uchovávajú na oltároch gréckokatolíckych chrámov po celom svete.

Antimenzion - je znamením dovolenia a požehnania biskupa ku konaniu posvätných úkonov v určitom chráme. Svätí ho biskup na Veľký štvrtok, vkladá doň ostatky svätých alebo blahoslavených, čo potvrdzuje svojím podpisom, dátumom a pečaťou.

Z úprimného srdca ďakujeme Vladykovi Milanovi za tento dar a vyprosujeme mu hojné Božie požehnanie.

Na mnohaja i blahaja lita, Vladyko!

o.Juraj

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka