Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Mníchove posvätili nový Žertveník, Tetrapod, oltárne plachty a svietniky

Na odpustovej slávnosti slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 09. júla 2017 sa uskutočnila slávnostná posviacka liturgických predmetov.

Po modlitbe sv.Ruženca a po úvodnom speve speváckej skupiny Veličaj/Zvelebuj, riaditeľ biskupského úradu Košickej eparchie, Dr. Marko Rozkoš spolu s miestnym kňazom o.Jurajom pred sv.liturgiou posvätili tetrapod (gr.tetrápousiódos), t.j. stôl so štyroma nôžkami, pri ktorom v gréckokatolíckej cirkvi sa vysluhujú sviatosti krstu, myropomazania, manželstva a taktiež sa slávia liturgické slávenia Parastasu, Panychídy a ďalších svätenín.

Následovalo posvätenie tetrapodnej plachty a posvätenie dvoch nových pozlátených svietnikov.

Po liturgickom zvolaní - "K Pánovi pomodlíme sa" - nasledovalo posvätenie ambóna (gr.anabainoo), vyvýšený stojan, ktorý slúži k liturgickému čítaniu apoštola, evanjelia a homílie. Zároveň bola posvätená aj ambónna prikrývka - plachta.

Obrad posvätenia pokračoval aj posvätením žertveníka, obetný oltár, na ľavej strane vo svätyni, na ktorom sa pripravujú obetné dary, chlieb a víno, pre obetu /žertvu/ prinášanú neskôr počas sv.liturgie na oltári.

Tento oltárik sa preto volá žertveník, lebo sa na ňom neustále symbolicky pripravuje žertva-obeta Ježiša Krista /proskomídia-predohra, príprava/ pod spôsobmi chleba a vína.

Nasledovalo posvätenie liturgickej plachty na žertveník a posvätenie pozláteného svietnika.

Kurátor J.Rešetár s manželkou priniesli k posväteniu aj nový obraz "modliaceho sa Ježiša na Olivovej hore", ktorý znázorňuje, symbolizuje situáciu pred obetou samého Ježiša Krista. Tento obraz na záver bol umiestnený na žertveník.

Vďaka patrí aj všetkým štedrým darcom, ktorí finančne prispeli na zakúpenie liturgických predmetov a týmto podporili naše mladé gréckokatolícke spoločenstvo v Mníchove.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka