Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolíci v Mníchove založili spevácku skupinu Veličaj/Zvelebuj

S radosťou oznamujeme, že gréckokatolícke spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda v Mníchove obohatilo svoju duchovnú činnosť založením cirkevnej speváckej skupiny Veličaj/Zvelebuj.

Už zo samého jej názvu vyplýva, že je to práve cirkevná hudba a spev, ktorý chváli, oslavuje a zvelebuje majestát nášho Boha, Stvoriteľa.

"Všetko čo dýcha, nech chváli Pána. Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach. Tebe, Bože, patrí pieseň."/Ž150/

Svoju predpremiéru mala skupina na vystúpení počas duchovnej obnovy 19. marca 2017 v chráme sv. Mikuláša v Mníchove.

Vedúcimi zakladateľmi speváckej skupiny sú pani Viktória Vittorino-Bodnárová a Róbert Sztacho.

Skupina pozostáva ako z dospelých, tak aj z mladých členov: Bianka Bujňáková, Laura a Sofia Baraggatto (Kaščákove), Viktória Krjaková a Anička Sztachová.

Veríme, že ďalších členov bude pribúdať.

Svoju hlavnú premiéru bude mať 09.07.2017 v chráme sv. Mikuláša /Gasteig/ na svojom vystúpení na našej odpustovej slávnosti.

Spevácka skupina svojimi vystúpeniami bude duchovne obohacovať naše cirkevné, liturgické, kultúrne a spoločenské podujatia.

Ďakujeme všemohúcemu P.Bohu, že nám doprial po vypočutých modlitbách založiť aj pre našich gréckokatolíkov spevácku hudobnú skupinu.

"Zvelebuj moja duša Pána.....
Chváľte Pána v jeho svätyni,*
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
Chváľte ho zvukom poľnice,*
chváľte ho harfou a citarou.
Chváľte ho bubnom a tancom,*
chváľte ho lýrou a flautou.
Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána."/Ž150/

o.Juraj

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka