Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Mons. Milan Lach SJ apoštolským administrátorom gréckokatolíckej eparchie Parma v USA

Svätý Otec František vymenoval Mons. Milana Lacha SJ za apoštolského administrátora gréckokatolíckej eparchie Parma v USA.

Svätý Otec František vymenoval 24. júna 2017, na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, vladyku Milana Lacha SJ, doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej archieparchie a titulárneho biskupa ostrazinského, za apoštolského administrátora vakantnej gréckokatolíckej eparchie Parma v USA.

V čase vymenovania slávil vladyka Milan archijerejskú svätú liturgiu spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove pri príležitosti archieparchiálnej odpustovej slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa, patróna Prešovskej archieparchie. V jej závere toto menovanie, oznámené na poludnie Svätou Stolicou, veriacim sprostredkoval vladyka Ján, ktorý zároveň vladykovi Milanovi zablahoželal k novej službe, ktorou ho poveril Svätý Otec a poďakoval mu za službu pomocného biskupa v Prešove. Je symbolické, že aj katedrálny chrám eparchie Parma je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Eparchia Parma patrí do Pittsburghskej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris v USA. Od mája 2016, po tom, ako pápež František prijal rezignáciu vtedajšieho eparchiálneho biskupa Parmy Johna Michaela Kudricka, ktorý je teraz emeritným biskupom, eparchiu doteraz viedol ako apoštolský administrátor pittsburghský arcibiskup metropolita William Skurla.

Vladykovi Milanovi Lachovi SJ, novovymenovanému apoštolskému administrátorovi v Parme, srdečne blahoželáme a u Pána vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania v novej službe v geograficky síce vzdialenej, ale vierou blízkej krajine. Zároveň mu Prešovská archieparchia a celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku ďakuje za jeho štvorročné pôsobenie v službe pomocného biskupa.

Na mnohaja i blahaja ľita, vladyko!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka