Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Dňa 22.06.2017 sa o. Juraj zúčastnil na výlete zamestnancov mníchovského arcibiskupstva

Zástupcovia ukrajinskej, rumunskej a slovenskej gréckokatolíckej cirkvi na zamestnaneckom výlete.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka