Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Kurátori a dobrovoľníci v mníchovskej cerkvi pripravili nový koberec

Skrášľujeme - obnovujeme - všetko pre dôstojne slávenie a zvelebovanie nášho Nebeského Otca Ježiša Krista.

Vďaka patrí našim kurátorom /J.Rešetár, M.Knapík/ a tiež dobrovoľníkom /J.Rohaľ, M.Potucký a další/ za ochotu a čas, že ukladali a pripravovali nový koberec, ktorý bude slávnostne natiahnutý v chráme prvý krát v nedeľu 9.7.2017 na odpustovej slávnosti gréckokatolíkov v Mníchove.

Nakoľko v chráme sv. Mikuláša /mestská časť Gasteig/ je síce historická ale už svojou dobou dosť opotrebovaná dlažba, z iniciatívy o. Juraja sa zakúpil do svätyni a lode chrámu nový koberec, ktorý bude do budúcna dôstojne škrašľovať liturgický priestor.

Aj náš Nebeský Otec, ktorý je k nám stále nekonečne milosrdný, si aspoň takouto malou našou skromnou "okrasnou odrobinkou" zaslúži svoje dôstojné zvelebovanie vo svojom Dome, kde neustále prebýva a sa s nami stretáva!

Na mnohaja i blahaja lita!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka