Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


28.Stretnutie rodín, detí a mládeže na odpustovej slávnosti gréckokatolíkov v Mníchove

Po sv. liturgii nasledoval pre všetkých spoločný obed, kde vďaka patrí hlavne J. Bujňákovej, A. Bombalovej, M. Dzurovčinovej a všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k peknému priebehu tejto liturgickej slávnosti.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka