Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V nedeľu Božieho milosrdenstva sme prosili za odpustenie našich hriechov - 23.04.2017

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Práve touto modlitbou o.Juraj v nedeľu 23.4.2017 ukončil svoju homíliu, ktorú venoval významu dnešnej nedele Božieho milosrdenstva.

V r. 1931 povedal Pán Ježiš sestre Faustíne Kowalskej: "Túžim, aby bol ustanovený Sviatok milosrdenstva".

Sám Ježiš o ňom hovorí:
"Dcéra moja, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi a sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov.

V ten deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí žiaden rozum, ľudský ani anjelský.

Sviatok milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil v prvú nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva".

Sv. Otec Ján Pavol II. ustanovil tento sviatok dňa 30. apríla 2000, v deň, keď vyhlásil blahoslavenú sestru Faustínu za svätú. Od tejto chvíle sa sviatok Božieho milosrdenstva slávi vždy v prvú nedeľu po Pasche-Veľkej noci. Tento sviatok je dňom veľkých milostí pre všetkých ľudí.

Vážnosť týchto Ježišových slov sme si pripomenili a úctili tiež práve dnes, keď po sv.liturgii sme aj v našom chráme prvý krát privítali ikonu Božieho milosrdenstva, ktorú zároveň o.Juraj posvätil.

Potom nasledovala spoločná modlitba sv.Ruženca - Korunky, ktorá bola ukončená liturgickým požehnaním.

Tešíme sa, že od dnes táto ikona Božieho Milosrdenstva bude mať trvalé miesto aj medzi nami v našom chráme.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka