Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Christos Voskrese! - Veľkonočné sviatky 2017

Christos voskrese! Voistinu Voskrese!

Tieto nádherne cirkevné pozdravy sa ozývali v nedeľu od rána aj v Mníchove, keď na Svätú a veľkú nedeľu Paschy – Svetlé Kristovo Vzkriesenie sme slávili Utiereň vzkriesenia.

Po prenesení plaščanice z hrobu na oltár a po liturgickom sprievode okolo chrámu so sviecami v rukách, sme prežívali duchovnú radosť a pripomenuli si Kristovo Vzkriesenie.

Christos Vokrese iz mertvych...sa ozývalo pred vchodovými dverami chrámu, čo s prekvapením sledovalo aj niekoľko nemeckých zvedavcov. Aj tu v Mníchove sme duchovne demonštrovali, akú veľkú radosť dokáže prežiť ten, kto verí v Ježišovo vzkriesenie.

Christos Vokrese iz mertvych...sa ozývalo počas slávenia Utierne Vzkriesenia a bude sa teraz opakovať 40 dní počas celého veľkonočného obdobia.

Po skončení Utierne Vzkriesenia o.Juraj hned slávil Božskú liturgiu, kde v homílii poukázal na zázračnu silu Ježišovho vzkriesenia pre veriaceho človeka v tak náročnej dobe.

Po sv.liturgii požehnal, posvätil veľkonočné pokrmy a všetkým zaželal požehnané sviatky Paschy-Kristovho Vzkriesenia.

Veriaci, ktorí boli nielen z Mníchova, ale aj z okolitých miest, odchádzali domov skutočne duchovne povzbudení sviatkami Vzkriesenia nášho Pána J.Krista.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka